Коментарі

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сергій Негода (анонімно) 5 травня 2009  Плями на Сонці, або 2000-ні в Харкові: Reloaded or Dead?

ІТБ перейшовдо аналізу творчих груп загалом. ..
У процесі багаторічного творчого спілкування талановитих із групи україномовних сучасників у мене визріла ідея творчої самоіндентифікації не в Україні, а в міському мистецькому подільському середовищі. Цьому ще посприяв вихід у світ мого сайту, що є свідченням про інтер-рольовий діалог у мистецтві, кожен талант володіє саме плюральним, а не тотальним, баченням власного творчого доробку, тому інтелектуальний клімат такої соціальної групи - завжди креативний. Проте неформальний статус в психо-аналізах ІТБ сучасної соціальної групи мистців у нашій державі не сприяє тільки моїй наївній довірі до масового типажу українця. Він в усьому і завжди різний.
Як на мене творча мережа соціальної групи - це засіб обміну інформацією у формі фестивалів, дебатів, дискусій, семінарів, творчих ігор. Будь-яка сучасна творча особа - не типажна, проте може бути ментально присутньою в соціальній групі з ІТБ, і будь-хто з сучасних митців оцінюється мовчки, тобто власними внутрішніми досягненнями, а не тими соціальними, про які не вміє чи не хоче сказати ІТБ, - ось це надихає на крик не тільки духовних українців, а веде до змагального виду діяльності у творчому середовищі, ось це полегшує здобуття власного оригінального продукту в сучасній загалом віртуальній літературній Україні. Без консервативної та ідеологічної опіки митців в Україні склалася соціальна група мистців типу "TRANSCENDENTA", в якій будь-хто може сподіватися на самобутність виходу за межу дозволеної творчості, ось тут і потрібно шукати кмітливих та самодіяльних героїв-типажів нашого часу.
Типаж трансцендентного напряму, тобто з феноменом "неявленого" у апріорній сфері творчого мислення, але позначеного в творчому стані та творчому середовищі через символіку мережі, можна вважати засновниками доби TRANSCENDENTA в мистецькому середовищі України. Зазначу, що активний діяльнісний підхід до глобальної творчої мережі яскраво виявляє феномен "творчих комплексів" насамперед у проблемних ситуаціях між учасниками соціальної групи, котрі не завжди можна подолати самотужки, а через творчу ретроспекцію у групі це добре вдається. Добре, що ІТБ через проблемний діалог у творчій мережі виниклав потенційні напруги у свідомостях мистців, це сприяє вияву унікальних станів творчого та духовного осягнення, які осмислюються лише згодом у творчості майбутніх поколінь. Цікаві форми творчої свідомості визначають літературну технологію його витвору на рівні лінгвістичних можливостей універсальних знакових систем.
Сама енергетика талановитих спричиняє в глобальній мережі трансцендентне надпізнання, а як апріорна достовірність невиявлених знань потребує не суто розумових, а досвідно-інтуїтивних осяянень в колі протиріч та проблем. ІТБ відшукав естетичну гармонію у ментальних типах Слобожанщини, не цураючись формальних протиріч, конструюючи своєрідні та експеримантальні версії сердечно-ліричного, де факт "істиності-хибності" в межах потрійних сфер людських субстанцій тіла-психіки-духу виходить за межі парадигми художньої та критичної літератури. У тексті ІТБ відбувається своєрідна кодифікація однієї з багатьох версій ментальної "правди життя."
Звертаю вашу особливу увагу, що для групи сучасних мистців-трансцендентів переважними є саме короткі художні твори, що реалізовані у нейтральній що до моралі формі авторського викладу та твори з психічними метаморфозами образів. В цих творах зосереджені найактуальніше питання само-творчості, отже, "самість" тексту спонукає ІТБ до відчуття "невиявленого", тобто його текст відкриває межі проблемної "правди життя", на підступах до якої талант ІТБ відчуває себе, як риба у воді, - ось так акумулюються його пізнавальні відношення до образу історичного, сучасного та фантастичного світогляду українця.

Дякую ІТБ за правду нашого світовідношення, яка є проблемною, тобто вічною на шляху до самих себе...